Toiminta


TOIMINTA JA JÄSENYYS

Liedon Maamiesseuran tapahtumia:

Kevät- ja syyskokoukset. Kokousten yhteydessä pidetään ammatillisia alustuksia.

Keväisin maamiesseura on järjestänyt ruiskujen testauksia.

Seura järjestää kesäisin pellonpiennarpäivän, jossa tutustutaan eri tilojen viljelyksiin ja erilaisiin muokkaus – ja kylvömenetelmiin. Mukana on ollut kasvinviljelyn asiantuntijoita sekä keskusliikkeiden edustajia.

Ammatillisia matkoja järjestetään  kotimaahan ja ulkomaille.

Kesäretki ja teatterimatka kuuluvat vuoden tapahtumiin.

Fyysistä ja henkistä hyvinvointia ylläpidetään syys- ja kevätkaudella Parmaharjun urheilutalossa järjestettävällä jumpalla.

Kylvön- ja sadonsiunaaminen on vuorovuosina järjestetty Maataloustuottajien kanssa.

Vuosittain jaetaan stipendejä ammatillisessa koulutuksessa oleville nuorille.